De Kemp

Maasheggen

De Maasheggen liggen in de uiterwaarden van de Maas, in het gebied bij de dorpen Vierlingsbeek, Boxmeer en Oeffelt. Het eeuwenoude landschap is uniek in West-Europa. De Maasheggen vormen een bijzonder ecosysteem waar een aantal zeldzame planten- en diersoorten voorkomen; er komen bijvoorbeeld dassen voor en de dichte heggen vormen ook een prima broedplaats voor allerlei vogels.

Julius Caesar schreef in zijn boek De Bello Gallico (boek II, paragraaf 17) over de wijze waarop de plaatselijke bewoners hun landbouwpercelen afscheidden door middel van ineengevlochten meidoornheggen. Hij gaf daarbij ook blijk van zijn ergernis, die was gevoed door het feit dat de heggen een muur vormden die hij met zijn leger slechts met moeite kon passeren. Zijn beschrijving is de oudst bekende schriftelijke vermelding van het gebied.

De Maasheggen waren vroeger langs alle uiterwaarden van de Maas te vinden. Met de uitvinding van het prikkeldraad (en later ook het schrikdraad) begon echter de ondergang voor de heggen als perceelscheiding. Vooral kort na de Tweede Wereldoorlog was er ineens een overschot aan prikkeldraad en de vlechtheg is toen vrijwel overal verdwenen als perceelscheiding. Het Maasheggengebied op de grens van Noord-Brabant en Limburg is echter bewaard gebleven. (Bron: Wikipedia)

In het Maasheggengebied tussen Boxmeer en het dorp Groeningen kan prachtig worden gewandeld. Daarnaast zijn er fraaie fietsroutes die verder langs de Maas voeren richting het baronaat Geijsteren. Wij wijzen u graag op geschikte routes.

Het Pieterpad steekt bij Vortum-Mullem de Maas over om zijn weg te vervolgen door het Maasheggengebied richting Vierlingsbeek.

Boxmeer

Informatie over het Land van Cuijk (inclusief Boxmeer) vindt u hier.

De Staatsbossen

Niet ver van Boxmeer, in het Land van Cuijk, vindt u de Staatsbossen. Een prachtig natuurgebied dat bestaat uit bos, heide en zandverstuivingen.