De Kemp

Evenementen

De Kemp ligt in de gemeente Boxmeer, dat deel uitmaakt van het Land van Cuijk. Uitgebreide informatie over evenementen in ons gebied is te vinden in de agenda van het Regionaal Bureau Toerisme.

Er is ook een speciale Land van Cuijk app ontwikkeld om op de hoogte te blijven van alle evenementen. Boxmeer en Vortum-Mullem kennen een aantal bijzondere evenementen.

Metworstrennen

Even bijzonder als obscuur zijn de Metworstrennen tussen de dorpen Sambeek en Vortum-Mullem. Deze eeuwenoude paardenrace vindt jaarlijks plaats op de maandag van Carnaval.

Volgens de overlevering was er in de 15e eeuw een ‘Freule Aleida’ die tijdens haar wekelijkse rijtoer met haar koets van de weg raakte. Boxmeerse ‘vruchtbaarheidsruiters’ schoten haar met hun paarden te hulp en hielpen haar weer op weg. Als dank voor hun hulp belastte de freule één van haar hoeves in Vortum Mullem (de ‘Belaste Hoeve’) met een jaarlijkse schenking: een zeven ellen lange metworst, een wegge en een brood, twee vaten bier en een halve varkenskop. Vanaf dat moment werd er elk jaar een paardenrace gehouden om te bepalen wie de schenking in ontvangst mag nemen. Niet voor niets is het credo van de vereniging: ‘Wij handhaven het recht onzer vaderen.’

Niet iedereen kan zomaar deelnemen aan de metworstrennen. Deelname is alleen mogelijk voor ‘Boxmeerse jonggezellen’, die bovendien lid zijn van de ‘Instelling der Tijdelijck Jonggesellen van Boxmeer’. Onder ‘jonggezel’ wordt verstaan: geboren, getogen en woonachtig in het kerkdorp Boxmeer en ongehuwd zijn.

Zie ook www.metworst.nl

Vaartprocessie

“Pinksteren vroeg of laat, veertien dagen daarna trekt de Boxmeerse Vaart”. Al zo’n 600 jaar lang trekt tijdens Pinksteren een indrukwekkende processie door de kern van Boxmeer. Deze processie vindt zijn oorsprong in het heilig bloedwonder, waarbij een priester die twijfelde aan het sacrament van de eucharistie geconfronteerd werd met een overkolkende kelk bloed. Dit sociaal-culturele evenement is als traditie nog springlevend hier in de lokale gemeenschap en trekt jaarlijks vele bezoekers.

Daags na de Tour

Een dag na de Tour de France vindt het wielerspektakel Daags na de Tour plaats in Boxmeer. ’s Morgens om 10.00 uur sluiten de hekken en is de binnenstad van Boxmeer enkel nog bereikbaar voor wielerliefhebbers en feestgangers. Hier wordt tot in de avond een wielerwedstrijd gehouden die grote namen in de Wielerwereld trekt en tienduizenden bezoekers. Het feest wordt beklonken op de vele terrassen, waar ook live muzikale optredens zijn die tot in de late uurtjes doorgaan.