De Kemp

Projecten

Naast de verblijfsaccommodatie organiseert De Kemp ook projecten met kunstenaars.
De Kemp wil bruggen slaan tussen erfgoed en tradities uit onze streek en hedendaagse cultuur. Ook landschapgerelateerde projecten geinspireerd door de directe omgeving van De Kemp, grofweg de Maasvallei tussen Noordoost Brabant en Noord-Limburg zijn onderwerp. 
Een aantal projecten vindt u bovenaan de pagina.

Op de eigen lokatie maken we onder de naam Studio De Kemp kleinschalige presentaties waarin de projecten van De Kemp worden verdiept of nader onderzocht. 

Cultuur zonder Grenzen

Hoewel erfgoed voor een belangrijk deel ontstaan is uit de disciplines die ook heden ten dage nog actueel zijn, zoals beeldende kunst, vormgeving en architectuur, bestaan er nog steeds ‘schotten’ tussen bijvoorbeeld erfgoed en hedendaagse kunst, architectuur of vormgeving. Hoe kunnen we erfgoed actualiseren en/ of innoveren?
Wij denken door materieel, maar vooral ook immaterieel erfgoed te koppelen aan hedendaagse kunst.

Zo wil het KAPELLENBAAN bestaande kapellen actualiseren door bezinningsruimtes te realiseren die aansluiten op hedendaagse behoeftes. Dus niet meer puur als een uiting van katholicisme, maar het bieden van de mogelijkheid voor mensen om zich op individuele wijze te bezinnen of rust te vinden, zonder het overboord gooien of vernietigen van tradities.

Andere voorbeelden zijn de projecten om vrije interpretaties te maken van historische evenementen. Zo ging de Rotterdamse fotograaf Otto Snoek aan de slag om op autonome wijze werk te maken rondom de Boxmeerse Vaart en de Metworst (Boxmeer). 

Met dit soort projecten wil de Stichting enerzijds dus bemiddelen tussen sectoren en disciplines. Anderzijds hopen we op deze manier erfgoed en tradities te ‘verjongen’ teneinde ook jongere en nieuwe doelgroepen te binden. Erfgoed is immers niet meer relevant als mensen er geen betekenis meer aan kunnen of willen ontlenen.