De Kemp

Kapellenbaan

KAPELLENBAAN wil zich ontwikkelen tot een aantrekkelijke, internationale culturele route met een reeks bijzondere, iconische, bouw-/kunstwerken. In eerste instantie in (het buitengebied van) de gemeenten Boxmeer en Gennep. Zo zullen de historische kapellen in Boxmeer en Gennep bewust onderdeel uitmaken van KAPELLENBAAN.

Uitdrukkelijk wordt niet gezocht naar een massale toestroom van toeristen, kunst- of architectuurliefhebbers. De rust en verstilling van de omgeving staat voorop. Omdat dit landschap al sinds de Romeinen letterlijk is geplaveid met menselijk ingrijpen lijkt een nieuwe culturele impuls gerechtvaardigd. Het religieuze erfgoed uit deze streek is voor een groot deel verdwenen in de oorlog of verplaatst naar buiten het gebied. Landschappelijk wordt het gebied door Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat intensief aangepast aan een nieuwe economische situatie, (Maasheggen en Maasduinen). KAPELLENBAAN kan zorgen voor een hoogwaardige artistieke component van de veranderingen die plaats hebben in het oudste cultuurlandschap van Nederland.

KAPELLENBAAN wordt momenteel ontwikkeld. U kunt het project volgen via een bijzondere Facebookpagina, www.facebook.com/kapellenbaan.