De Kemp

Projecten

Naast verblijfsaccommodatie organiseert De Kemp ook projecten met kunstenaars.
De Kemp wil enerzijds bruggen slaan tussen erfgoed en tradities en anderzijds uitingen van hedendaagse cultuur. Ook landschap gerelateerde projecten geinspireerd door de directe omgeving van De Kemp, grofweg de Maasvallei tussen Noordoost Brabant en Noord-Limburg hebben hier al de revue gepasseerd. 

Een aantal projecten vindt u bovenaan de pagina.

Cultuur zonder Grenzen

Hoewel erfgoed voor een belangrijk deel ontstaan is uit de disciplines die ook heden ten dage nog actueel zijn, zoals beeldende kunst, vormgeving en architectuur, bestaan er nog steeds ‘schotten’ tussen bijvoorbeeld erfgoed en hedendaagse kunst, architectuur of vormgeving. Hoe kunnen we erfgoed actualiseren en/ of innoveren?
Wij denken door materieel, maar vooral ook immaterieel erfgoed te koppelen aan hedendaagse kunst.

Zo wil de projectgroep KAPELLENBAAN bestaande kapellen actualiseren door bezinningsruimtes te realiseren die aansluiten op hedendaagse behoeftes. Dus niet meer puur als een uiting van katholicisme, maar het bieden van de mogelijkheid voor mensen om zich op individuele wijze te bezinnen of rust te vinden, zonder het overboord gooien of vernietigen van tradities.

Een ander voorbeeld zijn de projecten om vrije interpretaties te maken van historische evenementen. Zo ging de Rotterdamse fotograaf Otto Snoek aan de slag om op autonome wijze werk te maken rondom de Boxmeerse Vaart en de Metworst (gemeente Boxmeer). 

Met dit soort projecten wil de Stichting enerzijds dus bemiddelen tussen sectoren en disciplines. Anderzijds hopen we op deze manier erfgoed en tradities te ‘verjongen’ teneinde ook jongere en nieuwe doelgroepen te binden. Erfgoed is immers niet meer relevant als mensen er geen betekenis meer aan kunnen of willen ontlenen.  

Tot slot leveren we graag een bijdrage aan het denken en de theorievorming met betrekking tot dit onderwerp. Mede om het denken over erfgoed en innovatie te bevorderen. Neem gerust contact op om eens te brainstormen.