De Kemp

'Hel en Hemel' - Eveline Visser
9 juli – 14 oktober 2022

In samenwerking met Oorlogsmuseum Overloon werkt Eveline Visser momenteel in het museum aan een monumentaal en omvangrijk drie-dimensionaal kunstwerk. Met dit kunstwerk levert het museum een bijzondere bijdrage aan Kapellenbaan. 

Als prelude op haar project in Overloon maakte Eveline Visser een presentatie bij Studio De Kemp.

Net buiten het museum, onder een zandduin, ligt een grote expositieruimte verborgen. Boven de ingang tref je een citaat uit Dante's 'Inferno', het eerste deel van zijn 'Goddelijke Komedie', aan. Achter de zware deur ontwierp de kunstenaar een eigenzinnige wereld.

De bezoeker buigt bij binnenkomst noodgedwongen het hoofd en wordt ondergedompeld in een letterlijk en figuurlijk donkere omgeving. Deze dreigende context geeft het gevoel van een hel. Verderop leidt de kunstenaar de bezoeker langs zeven diorama's. Met landschappen vol wolkenluchten, zonsondergangen, armoede, pijn, ellende. Commentaren op onze samenleving; stinkend geld, massaconsumptie, verkrachting en (oorlogs)misdaad. Eveline Visser speelt tevens een spel met dilemma's. Zeven stuks, het heilige getal. En zet de beschouwer op die manier aan het denken over goed en kwaad, deugden en zondes. De gehele ruimte is beschilderd; vloeren, muren en plafond. Los in de ruimte staan objecten. Deze vervloeien met de daarachter liggende schilderingen. 

Maar in de verte nadert een helblauwe wereld. De hoop gloort. De bezoeker kan zich na de hel baden in de prettige sfeer van de hemel of het paradijs. Om vervolgens gelouterd en opgelucht het pand te verlaten. 

De presentatie in Overloon opent in het najaar van 2022.

 

Over De Kemp

Studio De Kemp

In het verlengde van de door De Kemp – Home of Inspiration geïnitieerde kunstprojecten organiseren wij op de eigen locatie kleinschalige presentaties waar deze projecten worden verdiept of nader worden onderzocht. 

Openingstijden:

  • Donderdag en vrijdag: 13.00 – 17.00 uur
  • Elke eerste zondag van de maand
    van 12.00 – 17.00 uur.
  • Op afspraak.

Gezien de kleinschaligheid van de Studio kunnen er maximaal 2 tot 4 personen gelijktijdig de expositie bezoeken.