De Kemp

Fransje Killaars
Voorjaar 2023

Behalve nieuwe kunstwerken probeert Kapellenbaan ook kunstwerken te realiseren in bestaande (erfgoed)lokaties. In dat verband maakte Fransje Killaars een ontwerp voor een kunstwerk in de kerk van het Kruisherenklooster in Sint Agatha. Momenteel wordt er naar financiering gezocht voor dit project.

In haar tentoonstelling bij Studio De Kemp zal zij voortborduren op haar voorstellen. 

Over De Kemp

Studio De Kemp

In het verlengde van de door De Kemp – Home of Inspiration geïnitieerde kunstprojecten organiseren wij op de eigen locatie kleinschalige presentaties waar deze projecten worden verdiept of nader worden onderzocht. 

Openingstijden:

  • Donderdag en vrijdag: 13.00 – 17.00 uur
  • Elke eerste zondag van de maand
    van 12.00 – 17.00 uur.
  • Op afspraak.

Gezien de kleinschaligheid van de Studio kunnen er maximaal 2 tot 4 personen gelijktijdig de expositie bezoeken.